Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

zajmove-aktivity.png Zájmové aktivity

Volný čas mohou děti trávit i v zájmových kroužcích, které organizuje škola ve školním roce 2017/2018

Den Čas Kroužek Vedoucí učitel
PO

13:15–14:45

12:35–13:20

Kroužek vaření(2× v měsíci po 2hod.)

Počítačový kroužek(1.-3. roč.)

Iveta Mandíková

Mgr. Jaroslava Burmannová

ÚT

ST

12:35 –13:20

12.35–13.20

Anglický jazyk( 1.- 3. ročník)

Anglický jazyk (4. a 5. ročník)

Mgr. Blanka Kunešová

Mgr. Blanka Kunešová

ST 12:35–13:20 Hudebně dramatický Mgr. Šárka Svojtková
ČT 12:35–13:20 Počítačový kroužek (4. a 5. roč.) Mgr.Jaroslava Burmannová
ČT 12:25 –13:20 Sportovní hry Mgr. Hana Matysová
12:25 –13:20 Kroužek dovedných rukou Monika Fojtíková
       

Zájmová činnost bude zahájena od měsíce října. Žáci obdrží písemné přihlásky.

 Činnost jednotlivých kroužků bude upřesněna podle zájmů žáků.

Mgr. Hana Matysová
Jaroslava Burmannová