Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

zajmove-aktivity.png Zájmové aktivity

Volný čas mohou děti trávit i v zájmových kroužcích, které organizuje škola ve školním roce2019/2020

Den Čas Kroužek Vedoucí učitel
PO

12:35–13:20

16:30–18:00

Počítačový kroužek

Keramický kroužek(1× za14 dnů)

Mgr. Jaroslava Burmannová

Eva Mezerová

ÚT

ST

12:35–13:20

12.35–13.20

Výtvarný kroužek

Sportovní hry

Mgr. Hana Matysová

Bc. Danuše Havlová

ST

11:35–12:20

12:35–13:20

Anglický jazyk (1.a 2. ročník)

Anglický jazyk( 3., 4. a 5. ročník)

Mgr. Eliška Plavcová

Mgr. Eliška Plavcová

ČT 12:35–13:20 Hudebně-dramatický kroužek Mgr. Šárka Svojtková
       
12:35–13:55 Kroužek dovedných rukou Monika Fojtíková
       

Zájmová činnost bude zahájena od měsíce října. Žáci obdrží písemné přihlásky.

 

Keramický kroužek
gr. Jaroslava Burmannová