Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skolska-rada.png Školská rada

Školskou radu pro školní rok 2021/2022 tvoří:

        Marcela Sirotková – předsedkyně rady, zástupce rodičů

        Bc. Kateřina Barker –  zástupce zřizovatele   

        Mgr. Šárka Svojtková – zástupce školy

Školská rada se schází 2 x ročně, mimo jiné schvaluje také výroční zprávu školy a hospodaření školy.

Širší poradní orgán školy tvoří sdružení Rady rodičů, kde jsou zastoupeni rodiče za každou třídu i za každou obec. Rada se schází pravidelně 2 × ročně, popř. dle potřeby.

Zástupci rodičů za jednotlivé ročníky:

1. ročník:

2. ročník:

3. ročník: Kateřina Malastová

4. ročník: Anna Pincová

5. ročník: Marcela Sirotková