Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skolska-rada.png Školská rada

Školskou radu pro školní rok 2018/2019 tvoří:

        Marcela Sirotková – předsedkyně rady, zástupce rodičů

        Kateřina Barker –  zástupce zřizovatele   

        Eva Mezerová – zástupce školy

Školská rada se schází 2 x ročně, mimo jiné schvaluje také výroční zprávu školy a hospodaření školy.

Širší poradní orgán školy tvoří sdružení Rady rodičů, kde jsou zastoupeni rodiče za každou třídu i za každou obec. Rada se schází pravidelně 2 × ročně, popř. dle potřeby.

Zástupci rodičů za jednotlivé ročníky:

Marcela Sirotková

Martin Kočík

Anna Pincová

Marie Šmejkalová