Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skolka.png Školka

Mateřská školka

AKTUÁLNĚ

 čtvrtek 23.5.2019 od 8:00

Celoškolkový výlet do Pohádkové kovárny.

Odjezd autobusem v 8:00 hodin od MŠ.

Bližší informace  výletu na nástěnce v MŠ

 

 Úterý 28.5.2019 od 8 – 15:00 hodin

 V úterý 28.5.2019 od 8 – 15:00 hodin nepoteče v MŠ voda. Pro zajištění provozu mateřské školy bude dodána voda v přenosných barelech. Stravování bude po celý den zajištěno a přizpůsobeno k omezeným podmínkám provozu. Děkujeme za pochopení.

 

 

 Mateřská školka

 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu reg. č. CZ.02.3.68/0­.0/0.0/18_063/00­10108 „Šablony pro MŠ Višňová“, který je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ.

Realizace projektu byla zahájena dne 1.9.2018 a bude ukončena dne 31.8.2020. Náplní projektu je personální podpora MŠ – školní asistent. 

Projekt Šablony pro MŠ Višňová je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Adresa 262 61 Višňová 154
Telefon 318 690 155
E-mail msvisnova@seznam.cz
Tereza Křížková učitelka MŠ,třída Berušek
Kateřina Kulhánková učitelka MŠ,třída Berušek
Mária Kastnerová, zástupce ředitele učitelka MŠ,třída Sluníček
Kateřina Majerová učitelka MŠ,třída Sluníček

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.

 

Režim dne v mateřské škole
6.30 – 7.45 příchod dětí
6.30 – 8.30 hry, řízené a pohybové činnosti dle zájmu dětí
8.30 – 9.00 hygiena, příprava na svačinu, svačina
9.00 – 9.30 připravené řízené a pohybové činnosti
9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku,hygiena, pobyt venku / délka je upravena dle počasí – prodloužena či zkrácena /
11.30 převlékání, hygiena
11.30 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.15 – 13.30 odpočinek na lehátku s četbou či vyprávěním pohádky, klidové činnosti
13.30 – 13.45 vstávání podle momentální potřeby spánku
13.45 – 14.00 hygiena, svačina
14.00 – 16.15 volné hry, pohybové a řízené činnosti do odchodu dětí

 

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.