Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skolka.png Školka

Mateřská školka

AKTUÁLNĚ

 

 

26.6.2019 od 14:00

,, Rozloučení s MŠ a těšíme se na prázdniny,, – odpolední setkání rodičů a dětí na zahradě MŠ - 14:30 hodin krátky program s předškoláky

 

 OZNÁMENÍ

Základní škola a Mateřská škola Višńová oznamuje rodičům, že v době hlavních prázdnin od 1.7.2019 – 18.8.2019 bude mateřská škola uzavřena.

Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 19. srpna 2019

 Mateřská školka

 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu reg. č. CZ.02.3.68/0­.0/0.0/18_063/00­10108 „Šablony pro MŠ Višňová“, který je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ.

Realizace projektu byla zahájena dne 1.9.2018 a bude ukončena dne 31.8.2020. Náplní projektu je personální podpora MŠ – školní asistent. 

Projekt Šablony pro MŠ Višňová je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Adresa 262 61 Višňová 154
Telefon 318 690 155
E-mail msvisnova@seznam.cz
Tereza Křížková učitelka MŠ,třída Berušek
Kateřina Kulhánková učitelka MŠ,třída Berušek
Mária Kastnerová, zástupce ředitele učitelka MŠ,třída Sluníček
Kateřina Majerová učitelka MŠ,třída Sluníček

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.

 

Režim dne v mateřské škole
6.30 – 7.45 příchod dětí
6.30 – 8.30 hry, řízené a pohybové činnosti dle zájmu dětí
8.30 – 9.00 hygiena, příprava na svačinu, svačina
9.00 – 9.30 připravené řízené a pohybové činnosti
9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku,hygiena, pobyt venku / délka je upravena dle počasí – prodloužena či zkrácena /
11.30 převlékání, hygiena
11.30 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.15 – 13.30 odpočinek na lehátku s četbou či vyprávěním pohádky, klidové činnosti
13.30 – 13.45 vstávání podle momentální potřeby spánku
13.45 – 14.00 hygiena, svačina
14.00 – 16.15 volné hry, pohybové a řízené činnosti do odchodu dětí

 

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.