Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skolka.png Školka

Mateřská školka

AKTUÁLNĚ
22.11.2018 8.00 

Fotografování dětí s podzimní tematikou

9.11.2018  16.30

Svatomartinský průvod – zahájení na zahradě ZŠ.

Přijďte se s námi pobavit, připomenout si legendu o sv. Martinovi a ochutnat svatomatinské rohlíčky!

 8.11.2018  10.00

 „Bubny pro vás“ – interaktivní vzdělávací a zábavný program. Projekt je součástí primární prevence proti šikaně.
 

Prosíme rodiče dětí ze třídy Sluníček, aby s dětmi přinesli 5 vylisovaných listů do 5.11.2018!

 5.11.2018  8.30

 O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce – divadélko v MŠ s pohádkou 

 Mateřská školka

 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu reg. č. CZ.02.3.68/0­.0/0.0/18_063/00­10108 „Šablony pro MŠ Višňová“, který je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ.

Realizace projektu byla zahájena dne 1.9.2018 a bude ukončena dne 31.8.2020. Náplní projektu je personální podpora MŠ – školní asistent. 

Projekt Šablony pro MŠ Višňová je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Adresa 262 61 Višňová 154
Telefon 318 690 155
E-mail msvisnova@seznam.cz
Tereza Křížková učitelka MŠ,třída Berušek
Kateřina Kulhánková učitelka MŠ,třída Berušek
Mária Kastnerová, zástupce ředitele učitelka MŠ,třída Sluníček
Kateřina Majerová učitelka MŠ,třída Sluníček

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.

 

Režim dne v mateřské škole
6.30 – 7.45 příchod dětí
6.30 – 8.30 hry, řízené a pohybové činnosti dle zájmu dětí
8.30 – 9.15 hygiena, přesnídávka
9.15 – 10.00 řízené a pohybové činnosti
10.00 – 11.15 pobyt venku
11.15 – 11.30 převlékání, hygiena
11.30 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.15 – 13.30 odpočinek na lehátku dle momentální potřeby dětí, klidné hry
13.30 – 13.45 vstávání podle momentální potřeby spánku
13.45 – 14.00 hygiena, svačina
14.00 – 16.15 hry, pohybové a řízené činnosti do odchodu dětí

 

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.