Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skolka.png Školka

Mateřská školka

AKTUÁLNĚ

 středa 18.9.2019 

8:45 hodin

 ,, Dřevíčková dílna,, akce v ZŠ – třída Sluníček

 30.9.2019 

od 10:30hodin

 Návštěva divadla v Příbrami – pohádka,, Pohádky z pařezové chaloupky,,

- třída Sluníček

 

 

 Mateřská školka

 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu reg. č. CZ.02.3.68/0­.0/0.0/18_063/00­10108 „Šablony pro MŠ Višňová“, který je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání včetně usnadnění přechodu na ZŠ.

Realizace projektu byla zahájena dne 1.9.2018 a bude ukončena dne 31.8.2020. Náplní projektu je personální podpora MŠ – školní asistent. 

Projekt Šablony pro MŠ Višňová je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Adresa 262 61 Višňová 154
Telefon 318 690 155
E-mail msvisnova@seznam.cz
Tereza Křížková učitelka MŠ,třída Berušek

Kateřina Kulhánková

Lenka Baštová

učitelka MŠ,třída Berušek

školní asistent

Mária Kastnerová, zástupce ředitele učitelka MŠ,třída Sluníček

Kateřina Majerová

Jaroslava Vinčálková

 

učitelka MŠ,třída Sluníček

asistent pedagoga

 

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.

 

Režim dne v mateřské škole
6.30 – 7.45 příchod dětí
6.30 – 8.30 hry, řízené a pohybové činnosti dle zájmu dětí
8.30 – 9.00 hygiena, příprava na svačinu, svačina
9.00 – 9.30 připravené řízené a pohybové činnosti
9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku,hygiena, pobyt venku / délka je upravena dle počasí – prodloužena či zkrácena /
11.30 převlékání, hygiena
11.30 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.15 – 13.30 odpočinek na lehátku s četbou či vyprávěním pohádky, klidové činnosti
13.30 – 13.45 vstávání podle momentální potřeby spánku
13.45 – 14.00 hygiena, svačina
14.00 – 16.30 volné hry, pohybové a řízené činnosti do odchodu dětí

 

Ostatní kontakty na školu a jidelnu najdete zde.