Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

skola.png O škole

Na základní školu do Višňové chodí žáci prvního stupně, tedy děti od první do páté třídy. Vzhledem k malému počtu žáků (43 dětí) je škola čtyřtřídní (4. a 5.. ročník  má vyučování společně). Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola pro všechny, od třetího ročníku s výukou cizího jazyka – angličtiny.

Škola po opravě fasády

Základní škola – rok 2012

Výuka počítačových dovedností probíhá v 5. ročníku, mladší děti se seznamují s prací na PC v kroužku. Práce na počítačích je pro děti poučením i zábavou.

Součástí vyučování jsou také tzv. projektové dny – vícedenní tematicky zaměřené bloky, kdy žáci formou komplexního prozkoumání problému nebo jevu plní učební plány jednotlivých předmětů.

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží, např. přespolní běh, vybíjená, Mc Donald´s Cup či soutěž v atletické všestrannosti.

Škola je vybavena také literárním kabinetem, který je otevřen pro děti vždy o přestávkách a odpoledne. Literární kabinet navštěvují pravidelně všichni žáci, v čítárně (sborovna školy) je umístěna interaktivní tabule pro výuku i počítač pro kantory s napojením na internet.V po­čítačové třídě je 10 notebooků s napojením na internet a interaktivní tabule, kterou mohou pedagogové využívat při vzdělávání.

Škola pravidelně pořádá návštěvy divadelních představení v Příbrami nebo v Praze. Koncem školního roku jezdí děti na školní výlet. Dlouho očekávanou událostí je i školní jarmark spojený se zahájením adventu a vánoční besídkou. Zahradní slavnost konáme při ukončení školního roku.

Plán akcí ve škole je uveřejněn v sekci Kalendář ZŠ a MŠ, který je průběžně aktualizován.

Škola před opravou fasády (rok 2010):

Základní škola v roce 2010

V základní škole pracuje celkem 8 zaměstnanců:

Ředitelkou školy je od 1. září 2021 Mgr. Lucie Jehličková. Kontakty na učitele najdete zde.

Konzultační hodiny jsou denně od 7:00 do 7:30 hodin a od 11:30 do 13:00 hodin mimo pondělí. Mimo tyto termíny je možno dohodnout si s učitelkami také individuální pohovory.

Do naší školy docházejí či dojíždějí žáci z Višňové a z několika okolních obcí (Drásov, Ouběnice, Dlouhá Lhota, Obory).