Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

rozvrh-hodin.png Rozvrh hodin

Dopolední vyučování začíná v 7:40 a končí dle rozvrhu v 11:25 nebo 12:20.

Odpolední vyučování začíná ve 12:15 a končí ve 13:50.

 

Rozvrhy hodin pro školní rok 2021/2022

1. ročník – třídní učitelka: Mgr. Lucie Jehličková

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M ČJ DV      
ÚT ČJ M PRV VV      
ST ČJ M ČJ TV      
ČT ČJ M TV      
ČJ ČJ PRV HV      

 

2. ročník – třídní učitelka: Mgr. Stanislava Karlová

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M ČJ DV  PRV    
ÚT ČJ M PRV VV      
ST ČJ M ČJ TV      
ČT ČJ M TV      
ČJ ČJ PRV HV      

 

3. ročník – třídní učitelka: Mgr. Šárka Svojtková

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M ČJ PRV    
ÚT ČJ M ČJ PRV VV    
ST ČJ M AJ AJ TV    
ČT ČJ M HV ČJ TV    
ČJ M AJ TV DV    

 

4. ročník – třídní učitelka: Mgr. Hana Matysová

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M M ČJ    VV  VV
ÚT ČJ M ČJ TV    
ST ČJ AJ HV VL    
ČT ČJ M M ČJ VL    
AJ AJ DV TV    

 

5. ročník – třídní učitelka: Mgr. Hana Matysová

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M M ČJ    VV  VV
ÚT ČJ M ČJ TV    
ST ČJ AJ HV VL    
ČT ČJ M M INF VL    
AJ AJ DV TV    

 

 1234567POČJMČJDV PRV  ­ÚTČJMPRVPČ   S­TČJČJTVVV   Č­TČJMČJHV   PÁČ­JMPRVTV