Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

rezim-dne-v-ms.png Režim dne v MŠ

Čas Činnost
6.30 – 8.00 příchod dětí

6.30 – 8.45

 

hry, řízené a pohybové činnosti dle zájmu dětí

ranní kruh – komunikativní činnosti dětí s učitelkou, ranní cvičení,

pohybové aktivity,  relaxace

8.45 – 9.00 hygiena, přesnídávka
9.00 – 10.00

řízené, prožitkové a záměrné činnosti podle školního vzdělávacího plánu,

práce ve skupinách

10.00 – 11.15 pobyt venku
11.15 – 11.30 převlékání, hygiena
11.30 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.15 – 13.30

odpočinek na lehátku dle momentální potřeby dětí

13.30 – 13.45 vstávání podle momentální potřeby spánku
13.45 – 14.00 hygiena, svačina
14.00 – 16.15 hry, pohybové a řízené činnosti do odchodu dětí