Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

rezim-dne-v-ms.png Režim dne v MŠ

Čas Činnost
6.30 – 8.15 scházení dětí, volné hry, skupinové činnosti dětí, pohybové aktivity

8.15 – 8.45

 

ranní kruh (komunikativní činnosti dětí s učitelkou), pohybové aktivity, motivační cvičení,

relaxace,

8.45– 9.00 hygiena, přesnídávka
9.00 – 9.30

řízené, prožitkové a záměrné činnosti podle školního vzdělávacího plánu,

práce ve skupinách

9.30 – 11.30 pobyt venku
11.30– 11.40 převlékání, hygiena
11.40 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.15 – 13.30

odpočinek na lehátku dle momentální potřeby dětí

13.30 – 13.45 vstávání podle momentální potřeby spánku
13.45 – 14.00 hygiena, svačina
14.00 – 16.15 hry, pohybové a řízené činnosti do odchodu dětí