Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

organizace-skolka.png AKTUÁLNĚ v MŠ

Organizace školního roku 2018 / 2019

ČERVEN
3.6. od 8.30   Divadlo v MŠ – „Princezny jsou na draka“
4.6.2019     DEN DĚTÍ -  zábavné dopoledne na zahradě MŠ
11.6.2019   DOPRAVNÍ DEN  na zahradě MŠ
13.6. od 8.45   loutkové divadlo v MŠ s pohádkou „Pasáček vepřů“
17.6. od 8.30     ukázka výcviku záchranářského psa na zahradě MŠ
26.6.2019 od 14.hodin   „Rozloučení s MŠ“ a těšíme se na prázdniny – odpolední setkání rodičů a dětí na zahradě MŠ
     
     
KVĚTEN
2.5. 8–14hod   ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ÚTERÝ 7.5.2019   BESÍDKA KE „DNI MATEK“
15.00 hodin   třída Berušek
15.30 hodin   třída Sluníček
 13.5. od 8.hod   Fotografování dětí – celé třídy, možnost i skupiny kamarádů či sourozenců
čtvrtek 23.5 od 8.hod   celoškolkový výlet do Pohádkové kovárny u Písku
     
     
DUBEN
Čtvrtek 4.4. od 8.30   divadlo LETADLO v MŠ – pohádka „V korunách stromů – Jaro“
Úterý 9.4 od 10.00 hod   Divadlo na Dobříši – třída Sluníček, akce společně se ZŠ
23.4. od 9.hod   Divadlo v MŠ – „Devatero pohádek“ – pohádka od Karla Čapka
26.4.2019   Zahájení plaveckého výcviku – třída Sluníček
     
     
BŘEZEN
 Úterý 19.3. od 8.30 hodin   „Zábavná první pomoc pro MŠ“ 
 Úterý 26.3. od 9.00 hod   pohádka Čert a Káča – divadlo 
     
     
ÚNOR
Čtvrtek 21.2.2019   Karneval 
     
     
LEDEN 
 Středa 23.1.2019 od 8.45    Výchovný program PES ZÁCHRANÁŘ 
úterý 29.1.2019 od 8h   Den otevřených dveří
     
     
PROSINEC
 Středa 5.12.2018 od 9:00 hodin    Mikulášská nadílka v MŠ 
 Úterý 11.12 a středa 12.12.2018    pečeme a zdobíme perníčky
 Středa 19.12.2018     Vánoční besídka
     od 15:00 hodin Berušky 
     od 15:30 hodin Sluníčka 
     
     
LISTOPAD
Pondělí 5.11.2018 od 8:30 hodin   divadlo v MŠ s pohádkou 
    ,, O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce,, 
8.11.2018 od 10:00   ,, Bubny pro vás,, akce v MŠ
Pátek 9.11.2018   Svatomartinský průvod v obci Višňová
čtvrtek 22.11.2018 od 8:00 hodin    fotografování dětí v MŠ – téma podzim 
     
 
ŘÍJEN
úterý 9.10.od 7:45 hodin   třída Sluníčka – Výlet do hornického muzea Příbram
středa 10.10.2018 od 9:00 hodin   pečení posvícenských koláčků
     
ZÁŘÍ
Pondělí 3.9 2018   zahájení nového školního roku 2018 / 2019 
Úterý 18.9.2018 od 15h   informativní schůzka pro rodiče v MŠ