Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

organizace-skolka.png AKTUÁLNĚ v MŠ

Organizace školního roku 2018 / 2019

ČERVEN
   DEN DĚTÍ -  zábavné dopoledne na zahradě MŠ
3.6. od 8.30 divadlo v MŠ
   DOPRAVNÍ DEN  na zahradě MŠ
konec června „Rozloučení s MŠ“ a těšíme se na prázdniny
   
   
KVĚTEN
ÚTERÝ 7.5 BESÍDKA KE „DNI MATEK“
15.00 třída Berušek
15.30 třída Sluníček
   
čtvrtek 23.5 od 8.00 hod celoškolkový výlet do Pohádkové kovárny u Písku
 během května   Fotografování dětí – celé třídy, možnost i skupiny kamarádů či sourozenců
   
   
DUBEN
Čtvrtek 4.4. od 8.30 divadlo LETADLO v MŠ – pohádka „V korunách stromů – Jaro“
Úterý 9.4 od 10.00 hod Divadlo na Dobříši – třída Sluníček, akce společně se ZŠ
konec dubna Zahájení plaveckého výcviku – třída Sluníček
   
   
BŘEZEN
 Pátek 15.3. od 8.30 „Zábavná první pomoc pro MŠ“ 
 Úterý 26.3. od 9.00 hod pohádka Čert a Káča – divadlo 
   
   
ÚNOR
Čtvrtek 21.2.2019 Karneval 
   
   
LEDEN 
 Středa 23.1.2019 od 8.45  Výchovný program PES ZÁCHRANÁŘ 
úterý 29.1.2019 od 8h Den otevřených dveří
   
PROSINEC
 Středa 5.12.2018 od 9:00 hodin  Mikulášská nadílka v MŠ 
 Úterý 11.12 a středa 12.12.2018  pečeme a zdobíme perníčky
 Středa 19.12.2018   Vánoční besídka
   od 15:00 hodin Berušky 
   od 15:30 hodin Sluníčka 
   
LISTOPAD
Pondělí 5.11.2018 od 8:30 hodin divadlo v MŠ s pohádkou 
  ,, O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce,, 
8.11.2018 od 10:00 ,, Bubny pro vás,, akce v MŠ
Pátek 9.11.2018 Svatomartinský průvod v obci Višňová
čtvrtek 22.11.2018 od 8:00 hodin  fotografování dětí v MŠ – téma podzim 
   
 
ŘÍJEN
úterý 9.10.od 7:45 hodin třída Sluníčka – Výlet do hornického muzea Příbram
středa 10.10.2018 od 9:00 hodin pečení posvícenských koláčků
   
ZÁŘÍ
Pondělí 3.9 2018 zahájení nového školního roku 2018 / 2019 
Úterý 18.9.2018 od 15h informativní schůzka pro rodiče v MŠ