Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

o-visnove.png O Višňové

Úvod

Višňová je malebná obec ve středních Čechách, jež se nachází 10 km na východ od Příbrami a 9 km jižně od Dobříše. Leží v nadmořské výšce 411 metrů. Je situovaná na pozadí lesů a v krajině rybníků, v blízkosti neprozkoumaného ranně historického hradiště na potoce Kocábě. Název obce je patrně odvozen od porostu divoké višně kyselky, rostoucí divoce v okolí obce.

Pohled na Višňovou z Holanky

Historie obce

Čerpáno z almanachu školy u příležitosti 150. VÝROČÍ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ, vydán v roce 2004, kapitola Vývoj školy a její úloha.

První zmínka o obci Višnová je z urbáře (tj. soupis půdy, ze kterého vyvstávali poddanské povinnosti) arcibiskupského panství příbramského z roku 1379. Obec byla v majetku arcibiskupské kanceláře pražské a menší část patřila k manství hradu Dobříše. O počátcích raně gotického kostelíka sv. Kateřiny ve Višňové, se zajímavým žebrovým klenby v presbytáři a gotickými freskami, nejsou přímé zprávy. Vznik je však možno datovat někdy do období 1. poloviny 14. století. Určitým ukazatel na stáří místního kostelíka je zpráva ucházení se o farnost ve Svatém Poli roku 1386. Tehdy se o faru ucházel plebán Klement, avšak neúspěšně.

Další zprávy přicházejí až za vlády Krále Jiřího z Poděbrad z roku 1466 o možné pomezní hranici, po kterou mohl Jaroslav Zmrzlík ze Svojšína a na Orlíce lovit v královských lesích pro vlastní potřebu.

Další záznam je za vlády Ferdinanda I. z roku 1556, kdy paní Anna Švihovská z Janovic předává správu panství svému synu Ferdinandovi Švihovskému z Rýzumburka a uvádí čtyři usedlíky z Višňové jako osvobozené od daní, kteří ale musí spravovat toto panství lovy. Zpráva za panování Maxmiliána II. z roku 1572 je ze zápisu pana Pavla Korky z Korkyně o platbách lidí z Višňové ouroku 1 kopy 1groše a 3,5 penízku menšího. Obě zmínky se týkají manství dobříšského, zrušeného v roce 1656 za vlády Ferdinanda III. Roku 1570 převzala česká komora od Ferdinanda Švihovského správu dobříšského panství do vlastní správy. Švihovský se později vzdal veškerého majetku ve prospěch císaře Maxmiliána II. z Reversu roku 1571.

Hejtmanem Dobříšska se stal Pavel Korek z Korkyně, jak bylo potvrzeno i Albrechtem Bryknarem z Brukštejna v roce 1577.

Některé zmínky ukazují, že vlastní obec Višnovou i po svém odchodu a nástupu Oldřicha Doudlebského z Doudleb kolem roku 1600. Kolem roku 1585 je obec trvale připojena k Dobříši. Další zmínka je z urbáře dobříšského panství z roku 1605. V roce 1623 za panování Ferdinanda II. zaniká fara ve Višňové a obec je přidružena ke Svatému Poli. V roce 1630 je obec prodána hraběti z Mansfeldu. V roce 1664 jsou zápisy do matrik svatopolských. Až v roce 1683 vzniká samostatná matrika pro obec Višňová. Matrika je v češtině. V 17. stol. byl také višňovský kostel přestavěn v barokním slohu. V roce 1713 je vztyčen morový kříž obětem nemocí. V roce 1787 je ve Višňové zřízena lokálie (tj. část farnosti neboli přifařená obec) a v roce 1858 je povýšena na samostatnou faru.
1793 – založena místní škola
1854 – škola přestavěna na zděnou
1908 – přístavba druhého patra školy
1946 – zavedena elektřina
1948 – kino, telefon
1954 – nový kulturní dům, pošta
1955 až 1957 – JZD
1971 – otevření nové hasičské zbrojnice
1973 – zřízeno zdravotní středisko
1975 – Obec se proslavila natáčením oblíbeného televizního seriálu Chalupáři. Pod vedením režiséra Františka Filipa si v seriálové Třešňové zahrála také řada višňovských neherců.
1976 – otevření nové mateřské školy

Pohled na kostel od Školy

Současnost

V současné době má obec okolo 630. obyvatel. K vybavení obce patří Základní a Mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, obchod se smíšeným zbožím, 2 hospody, bowling, dále fotbalové hřiště, kostel a hřbitov.

V obci byl 22. 3. 1891 založen Sbor dobrovolných hasičů, ve kterém tehdy působilo 37 činných členů. Dnes má višňovský sbor dobrovolných hasičů více jak 100 členů (68 můžu, 13 žen, 21 dětí). Představení hasičů si můžete poslechnout také v nahrávce českého rozhlasu Region, která byla odvysílána jako součást soutěže Dobráci roku v pátek 25. 4. 2008.

Dobrovolní hasiči

Také fotbalový klub FC Višňová má v obci své místo.

V obci funguje skautský oddíl, který tvoří okolo šedesáti skautek a skautů širokého věkového rozmezí: od světlušek Sedmikrásky, Žluté a Červené Rosničky, vlčat Bobři a Mufloni, skautů Tučňáci až po R&R Rychlí šneci. Více se dozvíte na velmi pěkných a pravidelně aktualizovaných stránkách www.visnova.org.

Statistické údaje

Statistické údaje o obci naleznete zde

Kontakty

Obecní úřad Višňová 262 61 Višňová 153 okres Příbram

IČO: 00 24 35 07 DIČ: 063–00 24 35 07

tel, fax: 318 690 145 mobil: 602 227 249

visnova@centrum.cz
podatelna.visnova@centrum.cz
http://visnova.webpark.cz/

Úřední dny

Pondělí:
8.00 – 11.30 12.30 – 15.30
17.00 – 19.00 (matrika)

Středa:
8.00 – 11.30 12.30 – 15.30