Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

kalendar.png Kalendář školy

 

Plán pravidelných akcí ZŠ ve Višňové ve školním roce 2016/2017

 

Září           Návštěva hospodářské farmy v Ostrově

                  Výlet pro děti a rodiče ve spolupráci s Radou rodičů

                   Sběr papíru a kaštanů

                   Evropský den jazyků

Říjen         Projektový den – „Dobré skutky pro přírodu“ (Votice)

                  Podzimní úklid

                  Sportovní soutěže ve školní družině

Listopad    Výtvarná soutěž „Podzimní listí“

                  Volné odpoledne – „Svatomartinský lampionový průvod“

                   Sběr papíru

                   Zahájení adventu s vánočním zpíváním a dětský trh

Prosinec    Mikulášská nadílka

                   Návštěva Centra – spolek seniorů v Rožmitále p/Tř.

Leden        Den otevřených dveří

                   Zápis do 1. třídy (možnost změny dle pokynů MŠMT)

Únor          Školní maškarní karneval

                   Recitační soutěž

Březen       Soutěž v anglickém jazyce

                   Jarní úklid

                   Hudební soutěž „Na lidovou notu“

                   Sběr papíru

Duben       Dopravní hřiště

                  Dopravní soutěž „Zebra se za tebe nerozhlédne“

                  Den Země – Voda zdroj života

Květen       Školní výlet

                   Projektový týden „Pověsti našeho kraje“

                   (Škola v přírodě)

Červen       Sportem ke zdraví – sportovní višňovské hry

                   Letní zahradní slavnost

                   Sběr papíru

                   Hudební koncert pro rodiče a přátele školy

 

V průběhu celého školního roku se budou žáci zúčastňovat sportovních soutěží v rámci okresního kola školní Sportovní ligy.

 

Poznámka: Kalendář bude průběžně aktualizován.

Kalendář Kalendář školy a školky
Zatím žádné záznamy v kalendáři neexistují!