Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Kalendář 7. 5. 2020
-
25. 5. 2020

Informace pro rodiče dětí ZŠ

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků

1. stupně ve škole.

Žáci a zaměstnanci se řídí těmito principy a pravidly:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou). Dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy školy

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáci průběžně vchází do budovy školy, odloží svrchní oděv, použijí dezinfekci a plynule se přesunou podle pokynů pedagogických a nepedagogických pracovníků do určených tříd.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci odchází ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo k vyřazení žáka ze skupiny.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metrů vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Velkou přestávku budou žáci trávit venku dle rozpisu, tak aby se třídy (skupiny) nepotkávaly. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

Ve třídách budou k dispozici dezinfekční prostředky a papírové ručníky (je zakázáno používat ručníky látkové). Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V průběhu celého dne bude zajištěno časté větrání tříd. Bude prováděno důkladné čištění všech místností dezinfekce povrchů a předmětů.

Složení skupin žáků bude podle tříd a bude neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Pokud budou žáci pracovat ve skupině, musí se nosit roušky i ve třídě.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. Docházka je dobrovolná.

Školní stravování

Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem při zvýšené míře běžných hygienických pravidel. V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy. Žáci si sami neberou příbory ani nápoje. Roušku odloží žáci pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Zájmové útvary (kroužky) ani družina v běžném provozu nebude probíhat.

Žádáme zákonné zástupce, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do 18.5. 2020 účast žáka na vzdělávání od 25.5. 2020 a dobu vyzvednutí žáka v odpoledních hodinách. Povinností zákonných zástupců je odevzdání podepsaného čestného prohlášení. Tiskopis čestného prohlášení obdržíte e-mailem od svých TU.


NovinkyNovinky
Novinky 16. 5. 2016

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dne 19.května 2016 jedou žáci naší školy na Dopravní hřiště v Příbrami. Odjezd v 8:00 hodin, předpokládaný návrat kolem 12:00 hodin. Vyučování končí příjezdem z dopravního hřiště.

Obědy ve škole budou zajištěny. S sebou si žák vezme sportovní oblečení, cyklistickou přilbu, svačinu, pití.

Novinky 16. 5. 2016

OMEZENÍ DODÁVKY ELEKTICKÉHO PROUDU

V úterý 17.5. 2015 bude v celé obci Višňová vypnut elektrický proud. Z tohoto důvodu se v naší škole nevaří. Prosíme, dejte dětem větší svačiny. Vyučování probíhá beze změn.

Novinky 12. 5. 2016

Vložen nový jídelníček na týden 20/2016

Novinky 11. 5. 2016

Vloženy nové fotografie do fotogalerie – 11. 5. 2016 – ŠKOLNÍ VÝLET

Soubor 000002.jpg Soubor 000003.jpg Soubor 000008.jpg Soubor 000004.jpg Soubor 000007.jpg
Novinky 6. 5. 2016

ŠKOLNÍ VÝLET

Odjezd do ZOO Plzeň je v pondělí v 7:30 hodin.

Novinky 6. 5. 2016

Vložen nový jídelníček na týden 19/2016

Novinky 30. 4. 2016

ŠKOLNÍ VÝLET

V pondělí 9. 5. 2016 se uskuteční školní výlet do ZOO a Dinoparku v Plzni.

Podrobné informace budou doplněny

Novinky 29. 4. 2016

Vložen nový jídelníček na týden 18/2016

Novinky 28. 4. 2016

DŘEVÍČKOVA DÍLNA

Dne 4. května přijede do naší školy ,,Dřevíčkova dílna". V souladu se školním vzdělávacím programem se žáci budou učit pracovat se dřevem a vyrobí si svůj vlastní výrobek s jarním motivem. Na tuto akci vybíráme 100 Kč. Program bude trvat 70 minut je zařazen do běžného vyučování.

Novinky 25. 4. 2016

ČARODĚJNICKÝ REJ

Na čtvrtek 28. 4. 2016 od 13:00 hodin zveme všechny čarodějnice a čaroděje na školní zahradu. Uskuteční se zde čarodějnický rej s opékáním špekáčků. Špekáčky, párky, chléb, rohlíky, hořčice i kečup budou pro všechny připraveny.

Čarodějnické obleky jsou jen na vaší fantazii.

« 1 20 40 46 47 48 49 50 51 52 59 78 »