Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Kalendář 7. 5. 2020
-
25. 5. 2020

Informace pro rodiče dětí ZŠ

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků

1. stupně ve škole.

Žáci a zaměstnanci se řídí těmito principy a pravidly:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou). Dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy školy

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáci průběžně vchází do budovy školy, odloží svrchní oděv, použijí dezinfekci a plynule se přesunou podle pokynů pedagogických a nepedagogických pracovníků do určených tříd.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci odchází ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo k vyřazení žáka ze skupiny.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metrů vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Velkou přestávku budou žáci trávit venku dle rozpisu, tak aby se třídy (skupiny) nepotkávaly. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

Ve třídách budou k dispozici dezinfekční prostředky a papírové ručníky (je zakázáno používat ručníky látkové). Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V průběhu celého dne bude zajištěno časté větrání tříd. Bude prováděno důkladné čištění všech místností dezinfekce povrchů a předmětů.

Složení skupin žáků bude podle tříd a bude neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Pokud budou žáci pracovat ve skupině, musí se nosit roušky i ve třídě.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. Docházka je dobrovolná.

Školní stravování

Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem při zvýšené míře běžných hygienických pravidel. V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy. Žáci si sami neberou příbory ani nápoje. Roušku odloží žáci pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Zájmové útvary (kroužky) ani družina v běžném provozu nebude probíhat.

Žádáme zákonné zástupce, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do 18.5. 2020 účast žáka na vzdělávání od 25.5. 2020 a dobu vyzvednutí žáka v odpoledních hodinách. Povinností zákonných zástupců je odevzdání podepsaného čestného prohlášení. Tiskopis čestného prohlášení obdržíte e-mailem od svých TU.


NovinkyNovinky
Novinky 8. 6. 2016

SBĚR

Ve dnech 24.6. – 28. 6. 2016 probíhá na zahradě základní školy sběr druhotných surovin.

Novinky 8. 6. 2016

FOTOGRAFOVÁNÍ

Žáci základní školy se budou fotografovat 20.6. 2016

Novinky 8. 6. 2016

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost se bude konat 15. 6. 2016 od 16:00 hod na školní zahradě

Novinky 3. 6. 2016

Vložen nový jídelníček na týden 23/2016

Novinky 28. 5. 2016

Vložen nový jídelníček na týden 22/2016

Novinky 26. 5. 2016

Vloženy nové fotografie do fotogalerie – Karlštejn a lom Alkazar 24.5. 2016

Soubor 000002.jpg Soubor 000003.jpg Soubor 000004.jpg Soubor 000007.jpg Soubor 000001.jpg
Novinky 26. 5. 2016

Vloženy nové fotografie do fotogalerie – 25. 5. 2016 – PROJEKTOVÝ TÝDEN-25.5.2016 zámek Lou­čeň

Soubor 000002.jpg Soubor 000003.jpg Soubor 000004.jpg Soubor 000007.jpg Soubor 000001.jpg
Novinky 26. 5. 2016

Vloženy nové fotografie do fotogalerie – 23. 5. 2016 – PROJEKTOVÝ TÝDEN

Soubor 000002.jpg Soubor 000003.jpg Soubor 000008.jpg Soubor 000004.jpg Soubor 000007.jpg
Novinky 22. 5. 2016

Vložen nový jídelníček na týden 21/2016

Novinky 16. 5. 2016

PROJEKTOVÝ TÝDEN

Vážení rodiče,

     v týdnu od 23.5. – 27.5. 2016 bude probíhat na naší škole projektové vyučování na téma „Cesty otce vlasti.“ Žáci budou pracovat i v terénu, podrobné informace získají od svých třídních učitelů.

Program  23.5.Praha Pražský hrad - odjezd 7:40 hodin, předpokládaný návrat 16:00 hodin

              24.5.hrad Karlštejn a Srbsko – odjezd 7:40 hodin, předpokládaný návrat 16:00 hodin

              25.5. zámek Loučeň – odjezd 7:40 hodin, předpokládaný návrat 17:00 hodin

              26.5.zámek Březnice - odjezd 11:00 hodin, předpokládaný návrat 17:00 hodin

             27.5. od 10:00 hodin prezentace nashromážděných informací a zhodnocení projektového         týdne(budova školy, třída 3. a 4. ročníku), přístupné rodičovské veřejnosti

Obědy pondělí – středa budou obědy odhlášeny. Ve čtvrtek obdrží žáci oběd formou balíčku.

S sebou budou mít žáci vhodné vrstvené oblečení, pohodlnou obuv, přiměřenou svačinu a kapesné, dobrou náladu a slušné chování.

 

« 1 20 40 45 46 47 48 49 50 51 59 78 »