Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Zatím žádné záznamy v kalendáři neexistují!

NovinkyNovinky
Novinky 3. 5. 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

dne 25. května 2020 plánujeme otevření ZŠ. O podmínkách nástupu žáků budete informováni na stránkách školy v nejbližších dnech.

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 5. ročník

ČJ str. 49/7; 8 + příloha

M str. 40 učebnice č. 2 str. 24; 30; 34/11; 12; 13; 14 + příloha

PŘ str. 24; 25 + příloha

Vlastivěda str. 58 – 59

(přečti si text a udělej výpisky do sešitu, výpisky doplň vlastní ilustrací)

AJ pracovní sešit str. 47, cvičení 4 (seřaď na časovou osu). K tomuto cvičení je zapotřebí znalost měsíců v roce, zopakuj si je. Poté udělej cvičení 5, kde použiješ výrazy ze cvičení 4. Využij slovesa z nabídky v minulém čase (was, were, had, played, atd.). Např. I was in London last summer. (Byla jsem v Londýně minulé léto). 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 4. ročník

ČJ str. 48 – 50 (procvičování)

Čítanka str. 90 – 92 + otázky v pracovním sešitě

Čtenářský deník s ilustrací za měsíc duben.

M str. 8 – 11 + opakuj si zpaměti násobení i dělení 10, 100

VL str. 34 – 35 (přečti si text a udělej si výpisky do sešitu)

PŘ str. 62 – 66

AJ učebnice – nauč se slovíčka na straně 41 v učebnici. Poté se podívej do pracovního sešitu na stranu 41 a udělej cvičení 4 (doplň předložky – on,in, at, from…to). Zopakuj si dny v týdnu a denní dobu (ráno, poledne, atd.). 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 35/1a vyhledej všechna slovesa a podtrhni je vlnovkou

Zopakuj si, co slovesa vyjadřují.

36/2a Vyznač slovesa vlnovkou a přepiš je do sloupce do malého sešitu Čj.

37/1a Vyznač všechna slovesa vlnovkou, infinitiv neurčuj.

38/1a Doplň děravce

39/1a,b Najdi všechna slovesa, vyznač je vlnovkou. Najdi v textu, co všechno dělá voda?

39/2 Vyškrtej slova, která nepatří do řad.

Písanka str. 24

Čítanka str. 85 – 86 + úkoly v PS str. 37 – 38

M str. 26 – 30

PRV       3. ročník str. 33 + PS

VV přání pro maminku ke Dni Matek

AJ pracovní sešit str. 43/5 – pomoz si s učebnicí (slovíčka), učebnice str. 44 Where is the ball? Podívej se na obrázky ve cvičení 1. Máš tam různé anglické předložky: On, in, next to a under. Tyto předložky máš přeložené ve slovíčkách na straně 45, cvičení 5. Poté se podívej do pracovního sešitu na stranu 44 a udělej cvičení 1 (správně přiřaď slovíčka k obrázkům). 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 2. ročník

ČJ str. 31 (Moje zvíře) – přečti si krátký text u obrázku pejska. Zeptej se rodičů, z jaké knihy je tento úryvek. Poté udělej cvičení 2 a 3. 

Písanka str. 21 – 22

Čítanka str. 82 (Říkanka, Oženil se had), 83 – 84 (Zlatá tráva) + úkoly v pracovním sešitě na str. 40 – 42 

Najdi si doma zajímavou knížku pro děti tvého věku a přečti si ji do konce května. 

M str. 58 – 59, str. 61 – 62 (Na straně 62 neřešte příklady ve sloupečku.)

Prvouka – str. 50 /5, 6 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 1. ročník

Slabikář str. 35 – 39 (čti nahlas text)

Písanka str. 56, 57 + napiš do sešitu 6 vět o jaru a nakresli obrázek

Matematika str. 28 – 31 + procvičuj pamětní sčítání a odčítání v oboru 0 – 15

Prvouka str. 42 – cvičení 3 (vybarvi kartičky), str. 44, cvičení 1,2

Novinky 29. 4. 2020

MŠ žádost o informace:

  • přihlášení dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin
  • nástup dítěte do MŠ od 25.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že byla v období mimořádných opatření dlouhodobě uzavřena naše MŠ, zvažujeme o zachování jejího provozu v měsíci červenci. Sdělte, zda své dítě k docházce do MŠ v této době přihlásíte. V případě zachování provozu v měsíci červenci bude srpnový provoz zahájen 23. srpna 2020. Pokud by k docházce bylo přihlášeno málo dětí, byl by provoz neekonomický a MŠ v červenci uzavřena.

Dále Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ 25. května 2020, kdy je naplánováno obnovení provozu.

Odpověď zašlete na email MŠ do 3. května 2020. Děkujeme.

S pozdravem

Hana Matysová, ŘŠ

Kateřina Barker, místostarostka OÚ

Novinky 26. 4. 2020

Úkoly pro předškoláky

Vážení rodiče,
 
před námi je spousta krásných jarních dnů plných sluníčka a krásné přírody. K jedné takové veselé jarní  tradici patří také „pálení čarodějnic“.
Pokud se chcete na tuto tradici připravit, připravily jsme několik vzdělávacích listů pro pobavení předškolních dětí. Pracovní listy zašleme na Vaše e-mailové adresy.
V příloze e-mailu najdete básničku o čarodějnici, omalovánky a pracovní listy zaměřené na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání a matematických dovedností.
Tento týden je vše s tématikou „Čarodějnice“, které se nám rychle blíží.
Pokud si najdete chvilku společného času, přejeme vám spoustu zábavy.
 
Krásné dny vám přeje kolektiv MŠ.
Novinky 26. 4. 2020

Úkoly pro 5. ročník

ČJ – opakování sloves v příloze

Vypracuj čtenářský deník za měsíc duben.

M str. 8/3; 9/1; 21; 22 + příloha

PŘ 5. ročník str. 23 + obrázek

VL str. 57 + otázky 1,2,3 vypracovat do sešitu, PS str. 32 cv. 2

AJ PS str. 46/2 (Zde najdete údaje o tom, co měl rád, miloval a nesnášel pan Small, vaším úkolem je doplnit do textu slovíčka, co vidíte na obrázcích). Poté ještě vypracujte cvičení 3. 

Novinky 26. 4. 2020

Úkoly pro 4. ročník

ČJ str. 44 – 47

Čítanka str. 87 – 89 + PS str. 46 + nakresli ilustraci

M 3. díl: str. 5 – 7 (pořadí výpočtů)

VL str. 32 – 33, otázky str. 33/1,2,5,6 vy­pracovat do sešitu + PS str. 16 cv. 11

PŘ str. 50 – 52; do sešitu str. 52 žlutý rámeček

AJ pracovní sešit str. 40 /2, 3 Nauč se nová slovíčka.

« 1 24 25 26 27 28 29 30 52 77 102 »