Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Zatím žádné záznamy v kalendáři neexistují!

NovinkyNovinky
Novinky 17. 5. 2020

Úkoly pro 4. ročník

Čtenářský deník za měsíc květen + vlastní ilustrace

ČJ str. 56 – 58

Čítanka str. 96, 97 + úkoly v PS str. 53,54

M str. 18 – 21

VL str. 37 – 39 Přečti si text a vypiš do sešitu informace, které jsou podstatné. Text doplň vlastní ilustrací, nakresli husitské zbraně.

AJ – pracovní list + str. 43 v učebnici, podívej se na slovíčka, na str. 42/4 – přečti si text, zkus si ho přeložit a poté vyplň tabulku. Jako první se vyplňuje DAY (den), jako druhé se vyplňuje, co dělala Lucka ráno (Morning), poslední se vyplňuje, co dělala Lucka odpoledne (Afternoon).

PŘ opakování, přečtěte si text na str. 76,77,78 (nevypracovávej písemně) https://www.poznavackaprirody.cz/

Novinky 17. 5. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 50/1a, 1c

příloha – opakování pádů (zasláno e-mailem)

Písanka str. 28 – opakování vlastních jmen

Čítanka str. 90 – 91 + úkoly v PS str. 39

M – zapiš do malého sešitu 10 příkladů na písemné sčítání a 10 příkladů na písemné odčítání

PRV str. 63 opakování (nevypracovávej písemně) + https://www.poznavackaprirody.cz/

AJ – pracovní list + pracovní sešit str. 45 – najdi slova a poté je zařaď do dvou skupin.

Toys – hračky a furniture – nábytek (pracovní list bude zaslán mailem)

Novinky 17. 5. 2020

Úkoly pro 2. ročnk

ČJ „Telefonování“ – prohlédni si obrázky na straně 34, zkus převyprávět podle obrázků, co se odehrálo. Poté se podívej na stranu 35 a vytvoř osnovu příhody a k obrázkům vymysli název (cvičení 2). Ve cvičení 3 rozhodni, jestli postupoval Jakub správně a doplň důležitá telefonní čísla (říkali jsme si je v prvouce).

příloha – (zasláno e-mailem)

M – úkoly zaslány e-mailem

Čítanka – str. 90 „Píseň o jahodě“, str. 91 – 94 „Čertí plácek“ + úkoly v PS na str. 44 – 45

PRV – pracovní list (bude zaslán e-mailem)

Novinky 17. 5. 2020

Úkoly pro 1. ročník

Slabikář str. 45 – 47 Přečti nahlas text, dbej na správnou artikulaci a délku samohlásek. 

Do sešitu napiš 6 vět na téma „Můj den“. Napiš, v časové posloupnosti co děláš a jak případně, jak se máš.

Písanka str. 60 a 61

M str. 35 – 37 (procvičování učiva + číslo 19)

PRV – pracovní list (bude zaslán e-mailem)

Novinky 14. 5. 2020

Vložen nový dokument – Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 5. ročník

ČJ str. 36/20; str. 44; 48; 49 info. v příloze

M str. 25/1; 33; 50 + příloha

PŘ str. 26 – 29 Přečtěte si text a k textu vypracujte úkoly v PS

VLstr. 60, 61 Přečti si text a udělej výpisky do sešitu. Vypracuj úkoly v PS na str. 33/3,4

AJ – učebnice str. 49 (slovíčka), str. 48 cvičení 2 – rozhovor (Přečti si rozhovor, přelož si, co se v rozhovoru říká). Pracovní sešit str. 48 cvičení 1 (Opakování slovíček, doplň do každého sloupce, alespoň 5 slovíček).

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 4. ročník

ČJ str. 51 – 55 (časování sloves, procvičování)

Čítanka str. 93 – 95 + úkoly v PS  str. 50 – 52

M str. 13, 14 +16, 17 (násobení a dělení do milionu, procvičování)

VL str. 36 Lucemburkové – Karel IV

Vypracuj otázky 1 – 5 do sešitu;

Napiš referát o panovníkovi Českých zemí – Karlu IV.

PŘ opakování str. 69 – 72 Do sešitu si zapiš informace z učebnice (žlutý rámeček).

AJ – pracovní sešit str. 41/5 (doplň předložky do vět), př. I get up ........ seven o´clock. I get up at seven o´clock. Strana 42, cvičení 1 (Napiš dny – weekday – dny v týdnu a weekend- dny o víkendu).

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 40, 42/1,2,3

Písanka str. 27

Čítanka str. 87 – 90 + úkoly v PS str. 38 – 39

M str. 31 – 35

PRV učebnice str. 49 + úkoly v PS cvičení 1,3; str. 59 + úkoly v PS cvičení 7,8

AJ – pracovní sešit str. 44/2 (opět práce s předložkami in, under, on, next to). Strana 45 cvičení 4 (zde je ukázka). Pomůckou by mohlo být cvičení 3 na straně 44).

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 2. ročník

ČJ str. 32 – telefonní seznam, str. 33

Písanka str. 23

Čítanka str. 85 Jaro, str. 86 Na jaře, str. 88 O kocourkovi, který mluvil + úkoly v pracovním sešitě

str. 42 – 44

Pokračuj ve čtení vybrané knihy.

M str. 30, 35, 42, 43

Prvouka – str. 51 Jak se u vás žije? – cvičení 1 Najdi správný výraz, špatné škrtni. Vypracuj cvičení 2,3,4 a popros rodiče o radu.

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 1. ročník

Slabikář str. 40 – 44 

Přečti si text a do sešitu napiš 5 slov začínajících na g, G a 5 slov začínajících na f, F.

K napsaným slovům nakresli obrázek.

Písanka str. 58, 59

M str. 32 – 34

PRV str. 44 – opakování, cvičení. 3,4,5

« 1 23 24 25 26 27 28 29 52 77 102 »