Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Zatím žádné záznamy v kalendáři neexistují!

NovinkyNovinky
Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 4. ročník

ČJ str. 51 – 55 (časování sloves, procvičování)

Čítanka str. 93 – 95 + úkoly v PS  str. 50 – 52

M str. 13, 14 +16, 17 (násobení a dělení do milionu, procvičování)

VL str. 36 Lucemburkové – Karel IV

Vypracuj otázky 1 – 5 do sešitu;

Napiš referát o panovníkovi Českých zemí – Karlu IV.

PŘ opakování str. 69 – 72 Do sešitu si zapiš informace z učebnice (žlutý rámeček).

AJ – pracovní sešit str. 41/5 (doplň předložky do vět), př. I get up ........ seven o´clock. I get up at seven o´clock. Strana 42, cvičení 1 (Napiš dny – weekday – dny v týdnu a weekend- dny o víkendu).

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 40, 42/1,2,3

Písanka str. 27

Čítanka str. 87 – 90 + úkoly v PS str. 38 – 39

M str. 31 – 35

PRV učebnice str. 49 + úkoly v PS cvičení 1,3; str. 59 + úkoly v PS cvičení 7,8

AJ – pracovní sešit str. 44/2 (opět práce s předložkami in, under, on, next to). Strana 45 cvičení 4 (zde je ukázka). Pomůckou by mohlo být cvičení 3 na straně 44).

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 2. ročník

ČJ str. 32 – telefonní seznam, str. 33

Písanka str. 23

Čítanka str. 85 Jaro, str. 86 Na jaře, str. 88 O kocourkovi, který mluvil + úkoly v pracovním sešitě

str. 42 – 44

Pokračuj ve čtení vybrané knihy.

M str. 30, 35, 42, 43

Prvouka – str. 51 Jak se u vás žije? – cvičení 1 Najdi správný výraz, špatné škrtni. Vypracuj cvičení 2,3,4 a popros rodiče o radu.

Novinky 10. 5. 2020

Úkoly pro 1. ročník

Slabikář str. 40 – 44 

Přečti si text a do sešitu napiš 5 slov začínajících na g, G a 5 slov začínajících na f, F.

K napsaným slovům nakresli obrázek.

Písanka str. 58, 59

M str. 32 – 34

PRV str. 44 – opakování, cvičení. 3,4,5

Novinky 3. 5. 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

dne 25. května 2020 plánujeme otevření ZŠ. O podmínkách nástupu žáků budete informováni na stránkách školy v nejbližších dnech.

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 5. ročník

ČJ str. 49/7; 8 + příloha

M str. 40 učebnice č. 2 str. 24; 30; 34/11; 12; 13; 14 + příloha

PŘ str. 24; 25 + příloha

Vlastivěda str. 58 – 59

(přečti si text a udělej výpisky do sešitu, výpisky doplň vlastní ilustrací)

AJ pracovní sešit str. 47, cvičení 4 (seřaď na časovou osu). K tomuto cvičení je zapotřebí znalost měsíců v roce, zopakuj si je. Poté udělej cvičení 5, kde použiješ výrazy ze cvičení 4. Využij slovesa z nabídky v minulém čase (was, were, had, played, atd.). Např. I was in London last summer. (Byla jsem v Londýně minulé léto). 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 4. ročník

ČJ str. 48 – 50 (procvičování)

Čítanka str. 90 – 92 + otázky v pracovním sešitě

Čtenářský deník s ilustrací za měsíc duben.

M str. 8 – 11 + opakuj si zpaměti násobení i dělení 10, 100

VL str. 34 – 35 (přečti si text a udělej si výpisky do sešitu)

PŘ str. 62 – 66

AJ učebnice – nauč se slovíčka na straně 41 v učebnici. Poté se podívej do pracovního sešitu na stranu 41 a udělej cvičení 4 (doplň předložky – on,in, at, from…to). Zopakuj si dny v týdnu a denní dobu (ráno, poledne, atd.). 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 35/1a vyhledej všechna slovesa a podtrhni je vlnovkou

Zopakuj si, co slovesa vyjadřují.

36/2a Vyznač slovesa vlnovkou a přepiš je do sloupce do malého sešitu Čj.

37/1a Vyznač všechna slovesa vlnovkou, infinitiv neurčuj.

38/1a Doplň děravce

39/1a,b Najdi všechna slovesa, vyznač je vlnovkou. Najdi v textu, co všechno dělá voda?

39/2 Vyškrtej slova, která nepatří do řad.

Písanka str. 24

Čítanka str. 85 – 86 + úkoly v PS str. 37 – 38

M str. 26 – 30

PRV       3. ročník str. 33 + PS

VV přání pro maminku ke Dni Matek

AJ pracovní sešit str. 43/5 – pomoz si s učebnicí (slovíčka), učebnice str. 44 Where is the ball? Podívej se na obrázky ve cvičení 1. Máš tam různé anglické předložky: On, in, next to a under. Tyto předložky máš přeložené ve slovíčkách na straně 45, cvičení 5. Poté se podívej do pracovního sešitu na stranu 44 a udělej cvičení 1 (správně přiřaď slovíčka k obrázkům). 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 2. ročník

ČJ str. 31 (Moje zvíře) – přečti si krátký text u obrázku pejska. Zeptej se rodičů, z jaké knihy je tento úryvek. Poté udělej cvičení 2 a 3. 

Písanka str. 21 – 22

Čítanka str. 82 (Říkanka, Oženil se had), 83 – 84 (Zlatá tráva) + úkoly v pracovním sešitě na str. 40 – 42 

Najdi si doma zajímavou knížku pro děti tvého věku a přečti si ji do konce května. 

M str. 58 – 59, str. 61 – 62 (Na straně 62 neřešte příklady ve sloupečku.)

Prvouka – str. 50 /5, 6 

Novinky 3. 5. 2020

Úkoly pro 1. ročník

Slabikář str. 35 – 39 (čti nahlas text)

Písanka str. 56, 57 + napiš do sešitu 6 vět o jaru a nakresli obrázek

Matematika str. 28 – 31 + procvičuj pamětní sčítání a odčítání v oboru 0 – 15

Prvouka str. 42 – cvičení 3 (vybarvi kartičky), str. 44, cvičení 1,2

« 1 22 23 24 25 26 27 28 51 75 100 »