Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Kalendář 15. 5. 2023
-
30. 6. 2023

PLÁNOVANÉ AKCE V MŠ


NovinkyNovinky
Novinky 16. 9. 2021

Vložen nový dokument – Školní řád základní školy

Novinky 9. 9. 2021

Vložen nový jídelníček na týden 37/2021

Novinky 3. 9. 2021

Vložen nový jídelníček na týden 36/2021

Novinky 30. 8. 2021

Informace o testování

Ve škole budou žáci testování antigenními testy GENRUI (viz. instruktážní video k testování)

https://www.youtube.com/watch?…

1. ročník: tes­tování proběhne 2.9., 6.9. a 9.9. 2021

2. – 5. ročník: tes­tování proběhne 1.9., 6.9., 9.9. 2021

 

Žáci se budou testovat ve svých třídách, obvyklým způsobem, jak tomu bylo v minulém školním roce.

 

U testování je možná přítomnost zákonného zástupce či jiné osoby, která musí mít souhlas zákonného zástupce. Pokud zákonný zástupce trvá na přítomnosti při testování svého dítěte, testování proběhne u vchodu ze školní zahrady.

 

Žák může být otestován na odběrném místě a donést pouze potvrzení, které v případě antigenního testu není starší 72 hodin a u PCR testů 7 dnů

Také je možné donést si vlastní test např. ze slin a při společném testování jej použít (musí být na schváleném seznamu MZCR)

 

 Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19)

 

Při pohybu ve společných prostorech školy musí mít ochranu dýchacích cest všichni žáci – i otestovaní. V případě, kdy jsou usazeni, otestovaní žáci ochranný prostředek mít nemusí.

 

 Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožní dodržování tohoto zákazu nebo žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

 

Pokud žák odmítne screeningové testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za podmínek nastaveným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (po celou dobu pobytu ve škole musí mít žák ochranu dýchacích cest).

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, je školské zařízení povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Novinky 30. 8. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku

1. září 2021 se sejdou rodiče i žáci 1. ročníku před zadním vchodem do budovy školy (vstup přes školní zahradu) v 7:40.  Rodiče mohou své dítě doprovázet do třídy po předložení:

  • potvrzení očkování,
  • potvrzení o prodělání nemoci (max. 180 dní),
  • výsledku testu PCR nebo antigenního testu,
  • případně se mohou samotestovat před vstupem do školy.

V budově školy je nutné mít na obličeji respirátor, děti mohou mít roušku, kterou si mohou po usazení ve třídě sundat.

 

Novinky 27. 8. 2021

Vložen nový jídelníček na týden 35/2021

Novinky 26. 8. 2021

Organizace prvního týdne školního roku

První dny školního roku 2021/22

Vážení zákonní zástupci,

výuka během prvního školního týdne bude probíhat následovně:

1.9. 2021 7:40 – 8:25

Školní družina má provoz bez omezení do 16:30 hodin.

 

2. a 3.9. 2021

1. ročník 7:40 – 9:20

2. – 5. ročník 7:40 – 11:25

Výuka dle rozvrhu od 6.9. 2021

 

Informace o vstupu zákonných zástupců do budovy školy budou upřesněny v nejbližších dnech.

Novinky 19. 8. 2021

Vložen nový jídelníček na týden 34/2021

Novinky 13. 8. 2021

Vložen nový jídelníček na týden 33/2021

Novinky 2. 7. 2021

Vloženy nové fotografie do galerie prací – 21. 6. 2021 – výtvarné práce žáků

Soubor 000003.jpg Soubor 000001.jpg Soubor 000006.jpg Soubor 000002.jpg Soubor 000004.jpg
« 1 21 22 23 24 25 26 27 29 56 84 111 »