Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Kalendář 7. 5. 2020
-
25. 5. 2020

Informace pro rodiče dětí ZŠ

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků

1. stupně ve škole.

Žáci a zaměstnanci se řídí těmito principy a pravidly:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou). Dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do budovy školy

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáci průběžně vchází do budovy školy, odloží svrchní oděv, použijí dezinfekci a plynule se přesunou podle pokynů pedagogických a nepedagogických pracovníků do určených tříd.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci odchází ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo k vyřazení žáka ze skupiny.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metrů vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Velkou přestávku budou žáci trávit venku dle rozpisu, tak aby se třídy (skupiny) nepotkávaly. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

Ve třídách budou k dispozici dezinfekční prostředky a papírové ručníky (je zakázáno používat ručníky látkové). Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V průběhu celého dne bude zajištěno časté větrání tříd. Bude prováděno důkladné čištění všech místností dezinfekce povrchů a předmětů.

Složení skupin žáků bude podle tříd a bude neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Pokud budou žáci pracovat ve skupině, musí se nosit roušky i ve třídě.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. Docházka je dobrovolná.

Školní stravování

Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem při zvýšené míře běžných hygienických pravidel. V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy. Žáci si sami neberou příbory ani nápoje. Roušku odloží žáci pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Zájmové útvary (kroužky) ani družina v běžném provozu nebude probíhat.

Žádáme zákonné zástupce, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do 18.5. 2020 účast žáka na vzdělávání od 25.5. 2020 a dobu vyzvednutí žáka v odpoledních hodinách. Povinností zákonných zástupců je odevzdání podepsaného čestného prohlášení. Tiskopis čestného prohlášení obdržíte e-mailem od svých TU.


NovinkyNovinky
Novinky 1. 10. 2018

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Od pondělí 1. října je zahájena činnost zájmových kroužků.

Z důvodu malého zájmu žáků se v letošním školním roce neotevře výtvarný kroužek.

Přehled ostatních kroužků odpovídá přihlášce a jejich přehled je na webových stránkách v sekci

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Novinky 1. 10. 2018

Vložen nový jídelníček na týden 40/2018

Novinky 25. 9. 2018

OSLAVA ČESKÉ STÁTNOSTI VE VIŠŇOVÉ

Zveme Vás na oslavu DNE ČESKÉ STÁTNOSTI, která se koná 27. září od 15:30 hodin.

Součástí oslav bude i vystoupení žáků naší školy.

Novinky 25. 9. 2018

Sběr druhotných surovin

Vážení rodiče,

ve dnech 29. září – 1. října 2018 probíhá na naší škole sběr papíru a PET víček. Dle upozornění recyklační firmy papír prosím ještě roztřiďte na novinový, kartony a ostatní. Pokud nebude papír roztříděný, bude bezcenný. Starý papír ukládejte na zahradu ZŠ nebo v úterý 2. října v dopoledních hodinách předejte přímo recyklační firmě.

Výtěžek ze sběru starého papíru bude použit na školní a mimoškolní akce pro děti. Děkujeme!

Prosíme o dodržení termínu.

 

Novinky 21. 9. 2018

Vložen nový jídelníček na týden 39/2018

Novinky 15. 9. 2018

Vložen nový jídelníček na týden 38/2018

Novinky 7. 9. 2018

Vložen nový jídelníček na týden 37/2018

Novinky 2. 9. 2018

POPLATKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

 

Druh strávníka Cena
6 – 10 let 26,00 Kč
11 –14 let 28,00 Kč
přesnídávka MŠ

9,00 Kč

oběd MŠ : 3 – 6 let

oběd MŠ : 6 a více let

19,00 Kč

26,00 Kč

svačina MŠ 7,00 Kč
důchodci oběd 43,00 Kč
cizí strávníci oběd 57,00 Kč
   

 

Bližší informace v sekci JÍDELNA.

Novinky 31. 8. 2018

Vložen nový dokument – Školní řád mateřské školy

Novinky 31. 8. 2018

Vložen nový dokument – Školní řád základní školy

« 1 20 21 22 23 24 25 26 27 40 59 78 »