Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Kalendář 16. 9. 2021
-
31. 12. 2021

Ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

naše škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. Zavážka bude vždy jednou za dva týdny. Dětem bude vydáváno v průběhu, dle dodání a možnosti udržení čerstvosti ovoce (zeleniny).

Kalendář 20. 9. 2021
-
28. 9. 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,

v pondělí 27. září 2021 uděluji dle § 24 odst. 2 zák. č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředi­telské volno pro žáky ZŠ. Žákům, kteří nemohou zůstat doma, nabízíme družinový pobyt.


NovinkyNovinky
Novinky 29. 3. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 57,58,59

Písanka str. 12,13

Čítanka str. 73–75 Jak si ptáci zvolili krále + úkoly v PS str. 33

M str. 58,59,60,62,63

AJ str. 40/1,2

PRV str. 41 + úkoly v PS

Novinky 29. 3. 2020

Úkoly pro 1. ročník

Slabikář str. 16 – 20 (číst text a vyprávět jeho obsah)

Písanka str. 48,49

M str. 11 – 13

PRV str. 40 Na zahradě

Novinky 29. 3. 2020

Úkoly pro 2. ročník

 
ČJ str. 24 – opakování abecedy, str. 25 cv.1
M str. 7 – 10
Písanka str. 14
Čítanka str. 70 – 72 Jak si housenka pletla kabátek + úkoly v pracovním sešitě
Prvouka str. 47 Rostliny na jaře – cv. 1,2
Novinky 27. 3. 2020

ANGLČTINA ONLINE

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vás informovala o projektu JAZYKY ONLINE. Jedná se o webovou stránku, na které si děti mohou procvičovat anglický jazyk v různých úrovních a tématech.

Procvičovat můžete na těchto odkazech:

ANGLICKÝ JAZYK obecně, výběr témat

PROCVIČOVÁNÍ S OBRÁZKY

KARTIČKY FLASHCARDS

UČENÍ SLOVÍČEK

Novinky 22. 3. 2020

Úkoly pro 2. ročník

ČJ str. 21 – 23 opakování souhlásek

Písanka str. 12 – 13 písmena uU, úÚ

Čítanka str. 67 – 69 + úkoly v PS

M 3. díl str. 3 – 6

PRV str. 45 – 46 Zvířata na jaře

Novinky 22. 3. 2020

Úkoly pro 5. ročník

ČJ str. 11/16,17, str. 14 – přečíst

M str. 25/4, 26,27 – středová souměrnost

PŘ str. 19 – 21; Úkoly k procvičení učiva budou žákům zaslány mailem.

VL učebnice str. 50 opakování; Odpovědi na otázky vypracujte do sešitu.

učebnice str. 51,52 Přečtěte si text a zapište výpisky do sešitu. V PS vypracujte úkoly na str.26 a 27.

AJ PS str.45/6, pracovní list bude zaslán mailem

 

Novinky 22. 3. 2020

Úkoly pro 4. ročník

ČJ str. 26 – 28

Vypracujte čtenářský deník za měsíc březen.

Sloh – vypravování „Můj den“

Vypracujte osnovu a zapište režim vašeho dne. Vyberte den, který byl pro vás něčím zajímavý.

Čítanka str. 77 – 78 + úkoly v PS

M str. 35/1,2,3 – geometrie, str. 36 – 38 porovnávání čí­sel

VL str. 20 – 24 Přečtěte text a udělejte výpisky do sešitu.

PŘ str. 36 – 38 + PS str. 12,13 (pracujte s učebnicí)

AJ PS str. 37/3,4, pracovní list bude zaslám mailem

Novinky 22. 3. 2020

Úkoly pro 3. ročník

ČJ str. 52 – 53, na str. 54 (zapiš pouze podstatná jména), str. 56 vlastní jména

Písanka str. 10,11

M str. 53 – 57

PRV str. 40 + úkoly v PS

AJ učebnice str. 40 – 41; Zkus si přečíst a přeložit komiks.

PS str. 38/5; Přečti si text a rozhodni, co je správně nebo špatně.

Novinky 22. 3. 2020

Úkoly pro 1. ročník

ČJ – slabikář str. 13 –15 (přečtěte a vyřešte křížovku)

Písanka str. 46,47

M – str. 8 – 10 (desítky a jednotky)

Novinky 16. 3. 2020

Úkoly pro žáky 5. ročníku

ČJ – str. 11,12, čtenářský deník za měsíc březen

M – str. 23,24,26

PŘ – str. 22,23 PS, pracujte s učebnicí

VL – str. 24,25 PS, pracujte s učebnicí

AJ – str. 41/3 PS, učebnice str. 41/5  (přečíst tabulku)

Pracovní list pošle třídní učitelka mailem.

« 1 14 15 16 17 18 19 20 23 45 67 89 »