Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Úvodní stránka
Organizace školního roku (prázdniny) Organizace školního roku (prázdniny)
Úvodní stránka


Kalendář Co nás v nejbližší době čeká...
Kalendář 16. 9. 2021
-
31. 12. 2021

Ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

naše škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. Zavážka bude vždy jednou za dva týdny. Dětem bude vydáváno v průběhu, dle dodání a možnosti udržení čerstvosti ovoce (zeleniny).

Kalendář 20. 9. 2021
-
28. 9. 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,

v pondělí 27. září 2021 uděluji dle § 24 odst. 2 zák. č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředi­telské volno pro žáky ZŠ. Žákům, kteří nemohou zůstat doma, nabízíme družinový pobyt.


NovinkyNovinky
Novinky 28. 8. 2020

Informace k novému školnímu roku

Informace k novému školnímu roku

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na rizika spojená s celosvětovou pandemii COVID-19 jsme se rozhodli v této nelehké době v maximální možné míře zajistit bezpečnost našich dětí a žáků. Jejich zdraví je pro nás jednoznačnou prioritou. Naším záměrem je zavést taková  opatření, která budou ochraňovat jejich zdraví, sníží riziko případného šíření onemocnění COVID-19 školní komunitou a z dlouhodobého hlediska nám umožní efektivně a kvalitně pomáhat rozvíjet všechny stránky osobností našich dětí a žáků.

Prosíme Vás o to, abyste nám pomohli pro děti a žáky vytvořit bezpečné podmínky.

Při vstupu do společných prostor školy i školky si prosím vydezinfikujte ruce a nasaďte roušky.

Bezpečné prostředí konkrétní třídy i oddělení školní družiny je pro nás klíčové. Prosíme Vás, abyste do těchto prostor nevstupovali.

Výjimku budou mít rodiče prvňáčků, kteří budou mít vstup do vnitřních prostor školy povolen prvních 14 dní nového školního roku a za dodržení zvýšených hygienických opatření (zakrytí úst a nosu, vydezinfikované ruce, nepřítomnost respiračních onemocnění), ve škole se zdrží jen nezbytně dlouhou dobu pro vyzvednutí dítěte ze školy.

Škola i školka bude zajišťovat svůj provoz v souladu s manuálem, vydaným MŠMT:

https://www.msmt.cz/…skol-od-zari

Novinky 13. 8. 2020

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy bude zahájen 24. srpna 2020 v běžném provozním čase.

Novinky 1. 7. 2020

Přání na prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy a školky.

Odpočívejte, nabírejte síly a zážitky a v novém školním roce se těšíme na staré známé i na nové tváře v řadách dětí i zaměstnanců.

Novinky 26. 6. 2020

Jídelníček od 6.-10.7.2020

Novinky 26. 6. 2020

Jídelníček od 29.6–3.7.2020

Novinky 22. 6. 2020

Vložen nový formulář – ZŠ – Čestné prohlášení o neinfekčnosti

Novinky 22. 6. 2020

SCHŮZKA S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Dne 29. června 2020 se koná schůzka rodičů žáků, kteří nastupují 1.9.2020 do 1. ročníku. Zahájení v 15:00 hodin.

Novinky 19. 6. 2020

Vložen nový jídelníček na týden 26/2020

Novinky 18. 6. 2020

Informace

Divadelní představení „Tučňáci na arše“ je přesunuto do podzimních měsíců. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Žákům 5. ročníku, kteří z naší školy odchází, bylo za vstupné vráceno.

Novinky 18. 6. 2020

Vydání vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2019/20 bude vydáno 30.6. 2020. Vysvědčení si mohou vyzvednout v tento den i žáci, kteří jsou na distanční výuce. Tito žáci musí předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem.

Vyučování v tento den bude ukončeno v 9:00 hodin.

« 1 8 9 10 11 12 13 14 23 45 67 89 »