Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Fotogalerie 2013 - Vyhodnocení projektového týdne (31. 5. 2013)

V pátek 31. 5. se konala prezentace znalostí a zjištěných informací z celého projektového týdne. Žáci všech ročníků si připravili výstupy na daná témata, věnovali se přírodě živé i neživé. Mnoho přírodovědných poznatků získali zejména návštěvou přírodovědných expozic. Pracovali podle předem zadaných úkolů. S jakou chutí své poznatky předávali ostatním se podívejte.

Zpět na fotografie roku 2013

Zpět na fotografie roku 2013