Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

Formuláře Formuláře

Soubory jsou uloženy ve formátu PDF. V případě, že je na Vašem počítači nemůžete otevřít, nemáte zřejmě nainstalován Acrobat Reader. Tento program je zdarma ke stažení zde.

FormulářeMŠ - Čestné prohlášení o tom, že je dítě řádně očkováno - zápis 2020
FormulářeMŠ - Žádost o odklad povinné školní docházky
FormulářeMŠ -Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
FormulářeMŠ- Žádost o uvolnění z povinné předškolní docházky
FormulářeZŠ - Čestné prohlášení o neinfekčnosti
FormulářeZŠ - Omluvení z tělesné výchovy
FormulářeZŠ - Souhlas zákonného zástupce s orientačním testováním Covid-19
FormulářeZŠ - Uvolnění ze školní družiny
FormulářeZŠ - Uvolnění ze školy na 1 a více dní
FormulářeZŠ - Uvolnění ze školy na méně jak 1 den
FormulářeZŠ - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
FormulářeZŠ - Žádost o přijetí do školy (při přestupu žáka)