Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

druzina.png Družina

Školní družina při škole ve Višňové má jedno oddělení, do kterého docházejí děti ze všech ročníku. Přednostně jsou umísťováni děti z nižších ročníků a děti, kteřé do školy dojíždějí z okolních obcí.

 

Školní družina

Školní družina

Vychovatelkou je paní Danuše Havlová, která se snaží, aby byl pro děti pobyt ve školní družině relaxací a pro rodiče jistotou, že je o jejich děti dobře postaráno.

Školní družina

Upozornění rodičům!

Podle platné legislativy není možné uvolňovat děti ze školní družiny pouze telefonicky. Vždy musí být písemná žádost zákonných zástupců podaná předem – ať už formou zápisního lístku do ŠD nebo individuálního písemného požadavku o mimořádné uvolnění na tiskopisu pro uvolňování ze ŠD (webové stránky školy). Na telefonické hovory nebude brán zřetel a děti budou moci odcházet ze ŠD pouze podle zápisních lístků. Do ŠD budou přijímány přednostně žáci nižších ročníků a to do naplnění kapacity ŠD.

V letošním školním roce budou v rámci ŠD pořádány 1× měsíčně tématické vycházky.

V době od 13:30 do 15:00 hodin nebude možné v tento den vyzvedávat děti ze ŠD. 

Datum vycházek bude včas oznámen.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Školní družina
Školní družina